Select Page

Vad är en filmstudio? Ordet som sådant kan syfta på en hel del olika saker. Det kan exempelvis vara en lokal som man använder för filminspelning, det kan vara ett företag som håller på med filmproduktion, det kan tillochmed vara en filmklubb som är bestående av medlemmar som snackar och ägnar sig åt att titta och diskutera filmer.

De vanligaste betydelserna är dock studio eller filmproduktionsbolag. Filmuppsättningar är ofta scenutrustade och kan vara helt skymd. Scenen används för att konstruera landskapsmålningar baserade på filmscener inspelade där. Genom att släcka ljuset kan de som filmar lysa upp scener precis som de vill ha dem. I vissa fall kan ordet studio också användas som en term för att referera till hela anläggningen där du filmar, det vill säga flera inspelningsbyggnader.

Studio är ett ord för ett produktionsbolag som till viss del är anglikanskt, alltså ett engelskt ord som redan är svenskt. På engelska syftar “studiofilm” främst på produktionsbolaget, medan ordet “ljudscen” används för att referera till själva inspelningsstudion.

Vad gör man i en filmstudio?

Vad man gör i en filmstudio beror först och främst till vad man syftar till, handlar det om en studio i den bemärkelsen att man använder en lokal för att filma använder man filmstudion för att göra olika typer av film.

De behöver dock inte vara filmer i avseendet långfilm, utan de kan också vara tv-produktioner, reklamfilmer och informationsfilmer osv. Vissa studior använder så kallad green screen-teknik för att skapa bakgrunder och digitala miljöer för skådespelare. Följaktligen har även filmstudions användbara yta utökats under de senaste åren. En studio är inte längre bara en plats för att fotografera inomhusmiljöer, utan kan nu användas för att skapa en illusion av nästan vilken typ av miljö som helst. Andra studior använder stop-motion-teknik, vilket gör att du även kan låta skådespelare spela allt från fantasikaraktärer till monster och superhjältar.